Skrb za pravilno uporabo zdravil pri starostnikih v Lekarni Ormož

Skrb za pravilno uporabo zdravil pri starostnikih v Lekarni Ormož

Tudi letošnji Dan slovenskih lekarn bo v Lekarni Ormož minil v znamenju številnih aktivnosti, namenjenih ozaveščanju starostnikov glede pravilne uporabe zdravil.

Lekarniški farmacevti se vsakodnevno srečujemo tudi z velikim številom starostnikov, saj jesen življenja poleg vsega lepega prinaša tudi večjo možnost obolenj za kroničnimi boleznimi in s tem tudi večje potrebe po uporabi zdravstvenih storitev ter zdravljenju z zdravili. Dan slovenskih lekarn, ki ga na letošnji 26. september praznujemo že šestič, tokrat poteka pod geslom » Zdravila in starostniki«. Prav slednji so ena najbolj občutljivih skupin uporabnikov zdravil, s katerimi si ob pravilni uporabi sicer lahko močno izboljšajo kakovost življenja, ne smemo pa zanemariti dejstva, da nepravilno jemanje več zdravil hkrati ter slabo sodelovanje bolnika vodi tudi v večjo pojavnost neželenih učinkov in celo do potenciranja simptomov nekaterih bolezni.

Primer izpolnjevanja osebne kartice zdravil.

Prav zato smo v Lekarni Ormož ob letošnjem Dnevu slovenskih lekarn poskrbeli za lep nabor aktivnosti, s katerimi želimo starostnikom podrobneje predstaviti delovanje posameznih zdravil, ki jih prejemajo, predstaviti pomen zniževanja krvnega tlaka na kakovost življenja, pomemben poudarek pa bo tudi na promociji zdravega načina življenja, torej gibanja in zdrave prehrane. Starostniki si bodo v času potekanja aktivnosti ob Dnevu slovenskih lekarn v naši lekarni lahko brezplačno izmerili tudi krvni pritisk, se stehtali in si določili indeks telesne mase. Zanje smo pripravili tudi kartico zdravil, s pomočjo katere bodo starostniki lažje vodili evidenco o zdravilih, ki jih uporabljajo, namenjena pa je tudi vsem drugim uporabnikom zdravil, zato jo lahko najdete tudi na spletni strani Lekarne Ormož in si jo natisnete za lastno uporabo.

5 critical keys to kill your cellulite

Dan slovenskih lekarn vsako leto organizirata sekcija farmacevtov javnih lekarn pri Slovenskem farmacevtskem društvu ter Lekarniška zbornica Slovenije, letošnja tema pa je bila izbrana tudi na podlagi dejstva, da starostniki postajajo vse večja in pomembnejša skupina znotraj celotne populacije uporabnikov zdravil. Pri starostnikih je svetovanje glede uporabe zdravil še posebnega pomena, saj staranje prinese tudi številne spremembe, ki pomembno vplivajo na razvoj posameznih bolezni ter tudi na samo zdravljenje z zdravili. Tako se lahko spremeni tudi porazdelitev zdravil v telesu, obseg vsrkanega zdravila in s tem tudi njegov učinek, zmanjša se zmožnost presnavljanja zdravila in delovanje ledvic, kar vpliva na izločanje zdravil iz telesa, poslabšata se sluh in vid. S starostjo se poveča tudi pogostost bolezni in njihovo pojavljanje, saj ima pri 65 letih že skoraj polovica vseh starostnikov dve kronični bolezni, s starostjo pa se najbolj poveča tudi število predpisanih zdravil. Pomen svetovanja in osveščanja farmacevtov glede pravilne uporabe zdravil pri starostnikih je zaradi vsega naštetega še toliko večji. Prav zaradi sočasnega jemanja večjega števila različnih zdravil in možnosti njihovega medsebojnega vplivanja namreč prihaja do številnih neželenih učinkov. Prav zato se zdi ideja o osebni kartici zdravil še posebej na mestu.

Še enkrat torej velja vabilo vsem, ki bi želeli izvedeti več o zdravilih, ki jih jemljejo, da obiščejo Lekarno Ormož in vprašajo vse, kar jih zanima, si izmerijo krvni tlak in izpolnijo osebno kartico zdravil.

Datoteke:

Osebna kartica zdravil, PDF datoteka

Knjižica Zdravila in starostniki, izdana ob 6. Dnevu slovenskih lekarn, PDF datoteka

zp8497586rq