Politika ISV

 • stalen proces izboljšav sistema vodenja kakovosti,
 • proces stalnega izboljševanja sistema varnosti in zdravja pri delu,
 • upoštevanje zahtev in pričakovanj uporabnikov storitev in vse zainteresirane javnosti,
 • nenehno izboljševanje naših storitev in ponudbe ter kakovosti izdelkov,
 • cenovno konkurenčnost v primerjavi z ostalimi lekarnami,
 • stalno posodabljanje opreme in procesov ter drugih zahtev, na katere je organizacija pristala,
 • stalno skrb za varovanje in ohranjanje zdravja,
 • stalno posodabljanje opreme in procesov ter upoštevanje zakonskih zahtev,
 • skrb za zdravo in varno delo zaposlenih,
 • skrb za preprečevanje poškodb in zdravstvenih okvar,
 • stalno izboljševanje komunikacij,
 • vodstva organizacije se zaveže k izpolnjevanju veljavnih zakonskih in drugih zahtev.

Datum zadnje spremembe: 28.6.2018

Ksenija Senčar, mag. farm., direktorica Lekarne Ormož

Back to top button
Close
Close