Politika varovanja osebnih podatkov

V naši ustanovi ravnamo skladno z vsemi členi Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Vse osebne podatke obdelujemo izključno na podlagi zakonskih podlag in privolitvenih izjav posameznikov ter v skladu s sodobnimi koncepti zavarovanja in varovanja osebnih podatkov.

Zavedamo se visoke odgovornosti v zvezi z ravnanjem z osebnimi podatki, zato vse osebne podatke zavarujemo, varujemo in obdelujemo v skladu z aktualnimi predpisi in standardi.

S Politiko varovanja osebnih podatkov (»Politika«) vas seznanjamo, za katere namene pridobivamo osebne podatke, kakšna bo njihova uporaba, kakšne so pravice posameznikov in kako lahko te pravice uveljavljate.

1. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov:  Lekarna Ormož, Ptujska cesta 25, 2270 Ormož, lekarna.ormoz@siol.net

2. Namen obdelave osebnih podatkov in vrste osebnih podatkov

Vse osebne podatke obravnavamo zaupno in jih uporabljamo zgolj v namene, za katere so bili pridobljeni. Če bo nastala potreba po obdelavi podatkov za kateri drugi namen, vas bomo o tem predhodno obvestili in vas zaprosili za vašo privolitev.

2.1. Obisk in uporaba spletne strani

Ob vsakem obisku spletnih strani, http://www.lekarnaormoz.com/, se na spletnem strežniku samodejno shranjuje dnevniška datoteka (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezni računalnik oziroma drugo napravo, povezano s spletom; različica brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo za potrebe vodenja svoje statistike obiskov spletnih strani. Tako zbrane podatke program obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Če na spletni strani obstajajo povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z nami, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. 

2.3. Obdelava osebnih podatkov  

Podatke, ki nam jih posredujete za namene terapevtskih obravnav, nam jih posredujete prostovoljno in izključno na osnovi osebne privolitve. Te podatke bomo obdelovali zgolj za potrebe izvajanja posamezne obravnave. Za pravilnost in točnost posredovanih podatkov ste v teh primerih odgovorni izključno sami. Če nam v postopku izvajanja terapevtske obravnave, posameznih podatkov, ki so potrebni za uspešnost obravnave, ne želite razkriti, si pridržujemo pravico, da lahko takšno obravnavo tudi zavrnemo.

Terapevtske obravnave izvajamo osebno in v prostorih, v katerih lahko posameznikom zagotovimo najvišjo stopnjo zaupnosti in varstva njihovih osebnih podatkov. Ker se zavedamo, da nam med terapevtsko obravnavo posredujete tudi posebne vrste osebnih podatkov (občutljive OP), jih zavarujemo ter varujemo z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, zlasti s psevdonimizacijo in šifriranjem vseh tovrstnih podatkov. 

2.4. Nadaljnja obdelava osebnih podatkov v anonimizirani obliki 

Na osnovi posameznikove izrecne pisne privolitve lahko njegove osebne podatke, ki nam jih je zaupal v okviru terapevtske obravnave, uporabljamo tudi za potrebe strokovnega posveta z drugimi zdravstvenimi delavci ter za potrebe konzultacij, konzilija, supervizije in intervizije. Podatki, ki bodo obravnavani v te namene, bodo predhodno anonimizirani, tako da jih ne bo več mogoče pripisati določljivemu posamezniku. 

Če posameznik poda izrecno pisno privolitev, lahko njegove osebne podatke uporabimo tudi v znanstvenoraziskovalne, izobraževalne in statistične namene, in sicer za pripravo strokovnih ali poljudnih publikacij s področja farmakoterapije. Pred uporabo osebnih podatkov v te namene bomo prav tako poskrbeli, da bodo vsi osebni podatki anonimizirani in jih ne bo več mogoče pripisati določljivemu posamezniku. 

Anonimizirane podatke sme upravljavec uporabljati brez posameznikove privolitve. 

3. Uporabniki podatkov 

Vsi podatki, zbrani na osnovi zgoraj naštetih pravnih podlag, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in jih brez privolitve posameznikov ne bomo posredovali tretjim osebam. Osebni podatki se zaradi zaupnega razmerja med farmacevtom in pacientom ne razkrivajo nobenim tretjim osebam. 
Zakonsko je mogoče osebne podatke razkriti naslednjim obdelovalcem podatkov:

 • ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov;
 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
 • administratorju in skrbnikom aplikacij.

Zavezujemo se, da osebnih podatkov ne bomo posredovali ali prenesli v tretjo državo ali drugim mednarodnim organizacijam.

4. Obdobje hrambe 

Zagotavljamo, da bomo osebne podatke hranili le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili zbrani in uporabljeni.

Če za posamezne podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe 10 (deset) let. V tem (podaljšanem) času je obdelava podatkov omejena. 

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

5. Vaše pravice 

Posameznikom zagotavljamo varstvo in uresničevanje vseh pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. 

Od nas lahko kadar koli zahtevate:

 • potrditev, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne;
 • dostop do osebnih podatkov (vpogled vanje in njihovo prepisovanje, če so za to izpolnjeni pogoji);
 • informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov, kot so informacije o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, ki so jim bili/jim bodo razkriti osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, obstoju morebitnega avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter o obstoju morebitnega iznosa podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo;
 • popravek netočnih osebnih podatkov in dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov;
 • pravico do izbrisa vseh osebnih podatkov (»pravica do pozabe«), če so izpolnjene predpostavke iz 17. člena GDPR, predvsem pa v primeru preklica privolitve;
 • pravico do omejitve obdelave, če (i) oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preverbo točnosti osebnih podatkov, (ii) je obdelava nezakonita in namesto izbrisa zahtevate omejitev uporabe podatkov, (iii) upravljavec podatkov ne potrebuje več za potrebe obdelave, jih pa potrebujete vi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (iv) vložite ugovor zoper obdelavo svojih podatkov na osnovi zakonitih interesov upravljavca, dokler se ne preveri zakonitost njihove obdelave;
 • pravico do prenosljivosti podatkov oz. prejem podatkov v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali posredovanje podatkov drugemu upravljavcu;
 • pravico do preklica privolitve, kadar se osebni podatki obdelujejo na osnovi vaše privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost njihove obdelave, ki se je izvajala do njenega preklica;
 • da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, ki ima za vas pravne učinke ali kako drugače pomembno vpliva na vas.

Na zahtevo in v skladu z veljavno zakonodajo bomo posameznikom podali tudi druge informacije v zvezi z osebnimi podatki, ki jih obdelujemo.

Če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico, da zoper nas kot upravljavca vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu. 

6. Stik in postopek uveljavljanja pravic

Na vprašanja o zaupnosti svojih podatkov ter načinu njihovega zbiranja in obdelave ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi s svojimi podatki vam bo odgovorila naša odgovorna oseba. 

Vse vaše zahteve, ki zadevajo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, v pisni obliki naslovite na: lekarna.ormoz@siol.net

Za potrebe ugotovitve vaše identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo tudi dodatne podatke. Ukrepanje lahko zavrnemo zgolj v primeru, če dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati. 

Na vašo pisno zahtevo bomo odgovorili kakor hitro bo mogoče in brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

Za vse teme in vsebine, ki bodo obravnavane v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov, velja stroga zaupnost. 

7. Spremembe 

Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Zato vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

Direktorica: 
Ksenija Senčar, mag. farm.

Back to top button
Close
Close