Začetna ocena o dostopnosti spletne strani

Obiskovalcem spletnega mesta javnega zavoda Lekarna Ormož želimo dobro uporabniško izkušnjo na spletni strani LekarnaOrmoz.com.

V zavodu se zavezujemo omogočati dostopnost za svojo spletno stran v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Z začetno oceno o dostopnosti spletne strani javnega zavoda Lekarna Ormož smo v zavodu opredelili v kolikšnem obsegu izpolnjevanje zahtev iz 5. člena ZDSMA  predstavlja za javni zavod Lekarna Ormož nesorazmerno breme glede na notranjo organiziranost, vrsto dejavnosti in finančne vire, torej stroške glede na koristi za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti.

Nabor storitev za dostopnost

Spletno mesto javnega zavoda Lekarna Ormož omogoča:

Besedilne alternative

Vizualni elementi, ki nimajo zgolj dekorativnega namena, so opremljeni z ustreznimi besedilnimi alternativami. Tudi dekorativni vizualni elementi so v čim večji meri opremljeni z besedilnimi alternativami.

Prilagodljivost

Spletna stran uporablja oblikovanje, ki se prilagaja velikosti uporabnikovega zaslona brez izgube vsebine.

Razločljivost

Zagotovljen je ustrezen kontrast vseh besedil.

Spletna stran se lahko poveča za 200%, pri čemer ne pride do izgub pri vsebini ali funkcionalnostih.

Dostopnost preko tipkovnice

Po spletni strani je možno brskati tudi brez uporabe miške, torej z uporabo tipkovnice. Do vseh vsebin spletnega mesta je možno dostopati tudi brez uporabe miške.

Napadi in druge fizične reakcije

Spletno mesto ne vsebuje utripajočih vsebin, Edina gibljiva vsebina je drsna predstavitev na vstopni strani. Spletna stran je varna za uporabo za vse skupine uporabnikov, ki bi jim bliskovite spremembe in utripajoči elementi lahko povzročili različne reakcije ali napade.

Navigacija

Vse podstrani imajo ustrezne opisne URL naslove, tako da lahko tudi po teh naslovih uporabnik vedno ve, na kateri podstrani se nahaja.

Za preprosto navigiranje po strani sta na voljo glavni meni na vrhu spletne strani, kjer so dostopne najpomembnejše podstrani, in sekundarna navigacija na dnu spletne strani, kjer so dostopne povezave na glavne sklope ter pogoji uporabe ter druge obvezne informacije o uporabi spletnega mesta.

Predvidljivost

Navigacija je konsistentna in se ne spreminja na različnih podstraneh.

Pomoč pri vnosu

V primeru napačnega vnosa v obrazec, dobi uporabnik natančno razlago napake. Prav tako se vnos ne izbriše iz obrazca, tako da ga lahko uporabnik ustrezno popravi.

Kompatibilnost

Uporabniki lahko do spletne strani dostopajo z vsemi brskalniki.

Ocena o dostopnosti spletne strani

Glede na organizacijo dela v javnem zavodu Lekarna Ormož in izvajanje lekarniške dejavnosti, kot del zdravstvene dejavnosti na primarnem nivoju, ter majhno številčnost obiska spletne strani napram osebnim obiskom uporabnikov lekarniških storitev v naših enotah trenutno ocenjujemo, da spletne strani še ni v celoti prilagojena za uporabo slepim in slabovidnim, gluhim, ljudem z disleksijo in uporabnikom z motnjami razumevanja, saj bi bile za zavod finančne posledice nesorazmerne s koristjo za uporabnika, oziroma v tem primeru koristi za uporabnika ni, ker lahko do informacij dostopa na druge načine.

Nedostopna vsebina na spletnem mestu

Spodaj navedena vsebina ni dostopna zaradi nesorazmernega bremena:

1. Za ranljive skupine niso prilagojena nekatera promocijska sporočila v drsni predstavitvi na vstopni strani. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki bi nastal za zavod. Zavod nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi bile finančne posledice nesorazmerne s koristjo za uporabnika, oziroma v tem primeru koristi za uporabnika ni. Vse informacije iz teh sporočil so uporabniku dostopne pri opisih posameznih izdelkov.

2. Na spletni strani so objavljene nekatere infografike z obvestili / navodili zunanjih organizacij in zaradi nesorazmernega bremena žal ne morejo izpolnjevati vseh zahtev o dostopnosti. Te vsebine so opremljene s povezavo do originalnih infografik v .pdf formatu in povezavo do organizacij, ki so te infografike pripravile in so pristojne za njihovo difuzijo in razlago.

3.Vse fotografije na spletnem mestu še niso opremljene z opisi oziroma še nimajo alternativnega besedila. Fotografije so dekorativne oziroma zgolj vizualno dopolnjujejo tekstovne vsebine, zato je do vseh vsebin možno dostopati tudi brez uporabe fotografij ali njihovih alternativnih besedil.

Dostopne alternative

Vse informacije, ki so dostopne na spletnih straneh javnega zavoda Lekarna Ormož, lahko uporabniki lekarniških storitev dobijo:

  •  osebno v lekarniških enotah:
    • Lekarna Ormož, Ptujska cesta 25, Ormož

Izjava o skladnosti (ZDSMA)

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti.

Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava.

Na spletnih straneh https://www.lekarnaormoz.si/ so bile izvedene potrebne prilagoditve spletne strani, ki so jo zavezanci po ZDMSA dolžni urediti v roku do 23. septembra 2020.

Zadnja posodobitev: 1.8.2022

                                                                                          Marko Hanželič, mag. farm., direktor

Back to top button
Close
Close