Zaposleni

V Lekarni Ormož je trenutno zaposlenih šest magistrov farmacije ter trije farmacevtski tehniki.

Seznam zaposlenih:

Ksenija Senčar, mag. farm. – direktorica

Monika Meško-Bučanski, mag. farm – namestnica direktorice

Mateja Klajderič, mag. farm.

Peter Kekec, mag. farm.

Marko Hanželič, mag. farm.

Janja Ozmec, mag. farm.

Martina Žinko, farm. teh.

Majda Zidarič, farm. teh.

Polonca Kolmačić, farm. teh.